ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Ресурс з питань авторського права та промислової власності
default-logo

Колеги!

Головний редактор Абдуліна І.В.

Зміст

Актуально
Алла ЖАРІНОВА З перших вуст про особливості охорони географічних зазначень в Україні
Анатолій БОЙЧЕНКО Звернення в.о. Гннерального директора ДО «УААСП»
Авторське право і суміжні права
Дмитро СУПРУН Уроки для України: законодавчі засади та практичні аспекти «droit de suite» в Республіці Польща
Сергій СТУПАК Законодавчі підстави отримання плати суб’єктами авторського права і суміжних прав
Засоби індивідуалізації
Геннадій АНДРОЩУК Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика
Патентне право
Катерина КОТИК Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів
Захист прав
Владислав КАРТУСОВ Автор та видавництво: захист потреби суспільства
Джордж МОНБИО Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права?
Розгляд спорів
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ
Міжнародний досвід
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках Під редакцією: Джо Караганіса
Точка зору
Сергій ЗАГОРОДНІЙ «Учите матчасть», господа «правообладатели»
Консультації
Консультант Микола СОСНОВСЬКИЙ
Факти і події
Країни, як бренди (підготував Геннадій Андрощук)
Судді радяться. Пошуки прийнятних рішень тривають (Олександр Лисенко)
Авторська Рада і Рада видавців ДО УААСП почали працювати
Інформаційні ресурси патентознавця
Олексій ВАСИЛЬЄВ База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Японії