ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Ресурс з питань авторського права та промислової власності
default-logo

 

Колеги!

Державна політика в сфері інтелектуальної власності має бути направлена на конкурентоспроможність національної промисловості і економіки держави за рахунок впровадження нових технологій та інших результатів науково-технічної діяльності.

Аналіз світового досвіду і тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності свідчать про те, що для досягнення головної мети необхідно насамперед виявити пріоритети, механізми, способи та принципи ресурсного забезпечення функціонування системи, а далі, за допомогою кропіткої роботи законотворців, впровадити в закони України. Одна із складових успіху досягнення цієї мети, безсумнівно, забезпечення науки, освіти, інноваційного бізнесу відкритим доступом до світових інформаційних ресурсів та інших результатів інтелектуальної діяльності людини. Крок до цього процесу зроблено, Міністерство освіти і науки України забезпечило профільні бібліотеки таким доступом до світових інформаційних ресурсів, але цього замало, треба, щоб законодавство України з авторського права і суміжних прав відповідало світовим тенденціям і не заважало бібліотекам виконувати свої функції.

Відповідальним за законодавство в сфері інтелектуальної власності є Мінекономрозвитку і ми вже відправили відповідні пропозиції щодо діяльності бібліотек, які Ви знайдете на шпальтах нашого журналу.

Головний редактор Абдуліна І.В.

Зміст

Авторське право та суміжні права
Оцінка поточного нормотворчого процесу у сфері авторського права і суміжних прав 4
Ірина АБДУЛІНА Бібліотекам необхідно, щоб був переглянутий закон про авторське право і суміжні права 10
Патентне право
Катерина ВАЙСБЕРГ  Аналіз об’єкта винаходу штам мікроорганізму 15
Володимир КОМАРОВ Винахід заради перемоги: винахідники на лінії вогню 20
Засоби індивідуалізації
Анатолій ГОРНІСЕВИЧ Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу 27
Захист прав
Микола ЛИСЕНКО, Юлія КУЧЕРЯВЕНКО Проблема контрафактної продукції на ринку запчастин та шляхи її вирішення 30
Геннадій АНДРОЩУК Строки  отримання патенту на винахід в різних юрисдикціях 33
Розгляд спорів
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ 39
Міжнародний досвід
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 51
Факти та події
Конференція Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України
У домена два лица
Підготував Геннадій Андрощук
«Код да Вінчі» Дена Брауна: чи є порушення авторських прав?
140 млн грн штрафу за антиконкурентні узгоджені дії
Corephotonics vs Apple: порушення 4-х патентів на подвійні фотокамери
Визнання знака добре відомим в Індії: нові правила
Інформаційні ресурси патентознавця
Олексій ВАСИЛЬЄВ  База даних відомостей