ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Ресурс з питань авторського права та промислової власності
default-logo

Колеги!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р схвалено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Вона розроблена згідно з європейськими стандартами і передбачає реорганізацію системи центральних органів виконавчої влади із забезпеченням чіткого розмежування обов’язків міністерств, які формують державну політику, та інших центральних органів виконавчої влади (агентств, служб, інспекцій), які забезпечують її реалізацію (пріоритет Стратегії: підзвітність – організація, прозорість, нагляд).

Поряд з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р схвалено Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

На наше переконання, ця Концепція суперечить принципам Стратегії реформування державного управління, оскільки передбачає:

ліквідацію Державної служби інтелектуальної власності (ДСІВ) як центрального органу виконавчої влади, що надає адміністративні послуги, передбачені спеціально для неї законами України про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності;

утворення у сфері управління Мінекономрозвитку на базі закладу експертизи (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»), функції якого також спеціально визначені цими законами, національного органу інтелектуальної власності у вигляді державної організації з владними повноваженнями нинішньої ДСІВ та невизначеним правовим статусом.

Наразі Мінекономрозвитку розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні».

Зазначеним Планом всупереч Стратегії, власне Концепції, низці законів України передбачається передання повноважень і функцій Державної служби інтелектуальної власності до Мінекономрозвитку (захід 1 завдання 1 Плану) та здійснення інших протиправних заходів.

Реалізація цих заходів призведе до тривалого колапсу діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності, як це було під час реформи 1999-2000 років, коли більше року не видавалися патенти на винаходи, не реєструвалися торговельні марки тощо.

Як наслідок, буде завдана величезна шкода суспільству, економіці та міжнародному іміджу України.

дино правильним шляхом удосконалення системи державного управління в сфері інтелектуальної власності реалізацію Стратегії та, у зв’язку  з її схваленням, припинення реалізації Концепції.

Зважаючи на викладене, просимо Вас, вельмишановна Іванно Орестівно, як відповідального за координацію реформування державного управління, ініціювати прийняття Урядом України розпорядження про визнання таким, що втратило чинність розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р у зв’язку з прийняттям розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р, яким схвалено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

Головний редактор Абдуліна І.В.

Зміст

Актуально  
Анатолій ГОРНІСЕВИЧ Щодо розробленого Мінекономрозвитку проекту Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні  
Ради України з питань науки і освіти  
Авторське право і суміжні права  
Сергій СТУПАК Майнові права на фонограми, відеограми і виконання  
Патентне право  
Ірина БЕРЧІЙ Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України в І півріччі 2016 року  
Засоби індивідуалізації  
Геннадій АНДРОЩУК Війни брендів:Adidas vs Puma  
Розгляд спорів  
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби  інтелектуальної власності України (Підготував В.Красовський)  
Міжнародний досвід  
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (Під редакцією: Джо Караганіса)  
Точка зору  
Володимир ГРОНСЬКИЙ Шлях до розквіту українського мистецтва — через захист прав авторів  
Дмитро КОЛЕСНІКОВ Захист авторських прав – питання економічної безпеки України  
Запрошує до дискусії Леонід ЧЕРЕПОВ  
Експерти попереджають про загрозу руйнування системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні  
Консультації  
Консультант Денис БОРУХА  
Факти і події  
Відбувся експертний круглий стіл з регулювання авторського права  
Відбувся круглий стіл з питань судової експертизи Олександр Лисенко  
У Фінляндії відбулася п’ятдесят шоста міжнародна зустріч ICANN  
Издатели тормозят развитие открытой науки  
Громадські акценти з питань  захисту інтелектуальної власності в контексті судової та податкової реформ  
Інформаційні ресурси патентознавця  
Олексій ВАСИЛЬЄВ База даних науково-технічних публікацій та патентів у галузі харчових технологій компанії Leatherhead Research