ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Ресурс з питань авторського права та промислової власності
default-logo
Перелік матеріалів опублікованих

в журналі «Інтелектуальна власність в Україні» за 2017 рік

Актуально № стор
Абдуліна І. Чи потрібне Україні молоко без корови? 1, 4
Гончарук Ю. Рік життя інтелектуальної власності: втрати і здобутки 2, 4
Світові показники діяльності у сфері інтелектуальної власності ( Підготував Геннадій Андрощук) 3, 4
Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті 5, 4
Коноваленко В. Інтелектуальна власність: хаос витісняє правопорядок 8, 4
Абдуліна І. Про український патент на чистоту 9, 4
Григоренко C. Cорти рослин як об’єкт інтелектуальної власності 9, 6
За підсумками 57-ї серії засідань Генеральної Асамблеї ВОІВ 10, 4
Авторське право і суміжні права
Ступак С. Суб’єкти права інтелектуальної власності у сфері суміжних прав. Їх обов’язки 1, 7
Мамчур Л., Ситцевой В. Еволюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття 2, 8
Ступак С. Строки чинноcті прав інтелектуальної власності суб’єкта суміжного права 3, 7
Європейський досвід у сфері колективного управління на Регіональному семінарі ВОІВ у Києві (Підготував Владислав Гаврильчик) 3, 12
Ступак С. Реалії ДП/ДО «Українське агентство з авторських і суміжних прав» 4, 25
Арданов О. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»: на шляху до впровадження європейських стандартів відповідальності за Інтернет-піратство 4, 34
Ступак С. Виникнення прав інтелектуальної власності суб’єкта суміжного права 5, 8
Ступак С. Реалізація прав суб’єктів суміжних прав через інститут колективного управління правами 6, 4
Ступак С. «Гібридна війна піраній» за кошти організацій колективного управління 7, 4
Заянчуковський С. Європейські механізми в діяльності українських ОКУ: реалії та перспективи 8, 7
Абдуліна І. Чи зрушать з місця сферу ОКУ серпневі законопроекти? 8, 10
Урядовий проект про врегулювання питань авторського права і суміжних прав 9, 8
Ступак С. Режим охорони і захисту суміжних прав 9, 15
Абдуліна І. Висновки стосовно колективного управління авторськими та суміжними правами в Україні 10, 9
Що думають фахівці про законопроекти з колективного управління авторськими та суміжними правами? 10, 11
Ступак С. Реалії ДП/ДО «Українське агентство з авторських і суміжних прав»-2 10, 25
Що думають фахівці про законопроекти з колективного управління авторськими та суміжними правами?
Калениченко П. Чому діячі мистецтва не люблять Міністерство економіки? 10, 27
Оцінка поточного нормотворчого процесу у сфері авторського права і суміжних прав 11, 4
Абдуліна І. Бібліотекам необхідно, щоб був переглянутий закон про авторське право 11, 10
Костюк Д. Підсумки роботи ДО УААСП в 2017 році для журналу «Інтелектуальна власність» 12,
Засоби індивідуалізації
Ткачук О. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг 5, 26
Горнісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки ЄС 8, 19
Горнісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу 11, 27
Патентне право
Андрощук Г., Шевченко В., Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності (ч. 1) 1, 11
Андрощук Г., Шевченко В., Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності (ч. 2) 2, 18
Шенкаренко М. Загальні тенденції у сфері охорони промислової власності в 2016 році. Статистичний аналіз 1, 25
Андрощук Г. Інститут примусового ліцензування в Німеччині 3, 20
Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у І кварталі 2017 року 4, 4
Колосов О. Про визнання недійсним патенту України на корисну модель 4, 10
Андрощук Г. Інформація про результати доклінічних і клінічних досліджень: чи підлягає охороні? 4, 18
Андрощук Г. Про обсяг правової охорони промислового зразка 5, 21
Гапочка В. Помилкове викладення ознак корисної моделі, яке призводить до визнання її промислово непридатною 6, 11
Шевченко В. Пропозиції раціоналізаторів як об’єкт депонування 6, 17
Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року 7, 13
Екстремізм патентної якості в США – шлях до руйнування патентної системи? (Гаврильчик В.) 8, 14
Гаврильчик В. Високі стандарти якості патентів – причина втрати США технологічних переваг 9, 22
Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року 10, 30
Вайсберг К. Аналіз об’єкта винаходу штам мікроорганізму 11, 15
Комаров В. Винахід заради перемоги: винахідники на лінії вогню 11, 20
Запорожець Л. Конфлікт прав інтелектуальної власності у сфері фармацевтики: патентні спори, деякі особливості правозастосування в судовому порядку, 12
Комаров В. Воєнно-наукове співробітництво ЦНДІ ОВТ ЗС України з винахідниками, які виконують бойові завдання в зоні АТО, 12
Захист прав
Глухівський Л. Чи діждемось ми доступних вітчизняних генериків? 1, 33
Еннан Р. Реклама та спам у мережі Інтернет 1, 36
Еннан Р. Правовий режим «хмарних» технологій 2, 32
Глухівський Л. Про тролів і про тролінг 2, 36
Кісіль Н. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази 3, 24
ВГСУ Оглядовий лист від 28.02.2017 р. №01-06/521 3, 30
Арданов О. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»: на шляху до впровадження європейських стандартів відповідальності за Інтернет-піратство 4, 34
Разиграєва Н. Проблематика доказування при порушенні прав у мережі Інтернет 4, 43
Тарасов Д. Європейська реформа права інтелектуальної власності 5, 33
Тарасов Д. Огляд реформи європейського права 6,26
Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів 7, 25
Андрощук Г. Захист фотографій, розміщених у соціальних мережах, на прикладі справи фотографа Морела 8, 25
Разиграєва Н. Аналіз судової практики щодо захисту прав у мережі Інтернет 8, 32
Андрощук Г. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання 9, 25
Разиграєва Н. Деякі аспекти вирішення доменних спорів 9, 30
Лисенко М., Кучерявенко Ю. Проблема контрафактної продукції на ринку запчастин та шляхи її вирішення 11, 30
Андрощук Г. Строки  отримання патенту на винахід в різних юрисдикціях 11, 33
Еннан Р. «Право бути забутим» у контексті правового забезпечення захисту персональних даних 12,
Розгляд спорів
Фотограф Владислав Мусієнко vs «Газета по-українськи» (Андрощук Г.) 2, 43
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ Підготувала Тетяна Салфетник)
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (Підготувала Наталія Бурмістрова) 3, 43
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (В. Красовський) 4, 48
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (Підготувала Тетяна Салфетник) 5, 46
Андрощук Г. Штраф за бестселер, або «Нелегкий день» спецназівця Метта Біссонетта 6, 42
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (В. Красовський) 7, 40
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (Підготувала Наталія Бурмістрова) 8, 47
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (Підготувала Тетяна Салфетник) 9, 32
Андрощук Г. Спори у сфері службових винаходів у зарубіжній практиці 10, 39
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (Підготувала Наталія Бурмістрова Н.) 11, 39
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (Підготував В. Красовський), 12
Міжнародний досвід
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса)
1. 51
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса)
2, 53
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 3, 53
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 4, 57
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 5, 60
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 6, 50
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 7, 49
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 8, 58
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 9, 43
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 10, 48
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса) 11, 51
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (За редакцією Джо Караганіса), 12
Андрощук Г. Міжнародний індекс захисту прав власності: місце України 12,
Андрощук Г. Доповідь ВОІВ про нематеріальні активи інтелектуального капіталу 12,
Комерціалізація
Тарасов Д. Правила регулювання цифрових контрактів в ЄС 7, 33
Економіка інтелектуальної власності
Стратегії з управління ІВ у технологічних стартапах США (Владислав Гаврильчик) 6, 22
Точка зору
Дахно І. Юридична освіта в США та необхідність створення словника вітчизняної офіційної термінології 1, 57
Горнісевич А. Територія України як простір вичерпання національних прав на знаки для товарів і послуг 1, 66
Шейко М.Я. Пропозиції до законодавства про правові відносини роботодавців та працівників 2, 64
Дахно І. Про урядові пропозиції щодо правової охорони промислових зразків, товарних знаків та інтегральних мікросхем 2, 66
Дахно І. Урядові нісенітниці про географічні зазначення походження товарів 3, 64
Дахно І. З чим їдять стереотипні книги? 4, 65
Дахно І. Поняття «промисловий зразок» і «корисна модель» є неправильними 5, 70
Дахно І. Про Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності 6, 59
Андрощук Г. Позначення ВЛКСМ не зареєстровано як товарний знак! 6, 62
Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? 7, 62
Дахно І. Про Міністерство економічної конкуренції 7, 65
Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств 8, 66
Глухівський Л. Про футбол і інтелектуальну власність 9, 56
Ми пам’ятаємо 9, 62
Консультації
Консультант Геннадій Андрощук 4, 68
Консультант Анатолій Горнісевич 5, 73
Консультант Олександр Колосов 8, 64
Консультант Володимир Коноваленко 9, 52
Консультанти Михайло Гуйтур, Володимир Коноваленко, Андрій Коловський 10, 62
Консультант Володимир Коноваленко, 12
Факти і події
Про нові ініціативи народних депутатів (вл. інф.) 1, 69
Українці перші у кібербезпеці 1, 70
Умови виникнення відповідальності за порушення авторських прав за законом США (підготував Г. Андрощук) 2, 72
Торгові марки фармпрепаратів корпорації «Артеріум» під арештом (підготував Г. Андрощук) 2, 73
У США школяра з України визнали генієм і надали безкоштовне навчання 2, 74
Прискорена арбітражна процедура за новими правилами ІСС (Підготував Геннадій Андрощук) 3, 69
Марракешська угода чекає свого підписання в Україні 3, 69
Всеукраїнський конкурс «Винахід року» вітає переможців (В. Гаврильчик) 4, 70
Контрафакт у світі: обсяги і лідери 5, 76
Відшкодування витрат на патентування: зарубіжний досвід (Підготував Геннадій Андрощук) 5, 77
Apple програла патентному тролю $625 млн (Підготував Геннадій Андрощук) 5, 78
Тренінг «Специфіка використання баз даних у сфері хімії, фармакології та медицини» (Тетяна Біркович) 6, 64
Штучний інтелект від Facebookвинайшов власну мову (Тетяна Біркович) 6, 65
IPF-2017: сфера інтелектуальної власності в Україні (Владислав Гаврильчик) 6, 66
У США створили пластир з вакциною проти грипу (Тетяна Біркович) 6, 68
Фінські вчені створили прототип штучної райдужки (Тетяна Біркович) 6, 69
Нові колекції баз даних у ДНТБ України(Олена Зінченко) 6, 69
Академічна стратегія у сфері ІВ – кращі практики на Регіональному семінарі ВОІВ у Києві (підготував Владислав Гаврильчик) 7, 67
Українські вчені, винаходами яких користується увесь світ (підготувала Тетяна Біркович) 7, 70
Чудо-рукавичка перетворює мову жестів у текст (підготувала Тетяна Біркович) 7, 72
В Америці пройшли випробування робота-помічника для інвалідів (підготувала Тетяна Біркович) 7, 73
Рубрику у №8 підготувала Тетяна Біркович:
Українка створила рукавичку, яка озвучує мову жестів 8, 70
У Німеччині випустять п’ятимісне летюче таксі 8, 70
Винайдено матеріал, що склеює різні тканини організму людини 8, 71
Штучний інтелект може «читати» емоції людей 8, 71
Учені винайшли бактерію, яка перетворює сміття на біогаз 8, 72
Перший український вертоліт для сільськогосподарських потреб 8, 72
«Розумні» вікна дозволяють економити на електриці 8, 73
Створено матеріал, який перетворює вуглекислий газ на пластик 8, 73
Про рецензування висновків судових експертів у форматі круглого столу (Владислав Гаврильчик) 9, 67
В Іспанії прийнятий новий закон про легальне копіювання робіт (Геннадій Андрощук) 9, 69
День винахідника і раціоналізатора у ДНТБ України 9, 70
АМКУ оштрафував ТОВ «лайфселл» на 19,5 млн грн за введення в оману (підготував Геннадій Андрощук) 10, 72
Право роботів (підготував Геннадій Андрощук) 10, 73
Конференція Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України 11, 65
У домена два лица 11, 65
Матеріали підготував Геннадій Андрощук:
«Код да Вінчі» Дена Брауна: чи є порушення авторських прав? 11, 66
140 млн грн штрафу за антиконкурентні узгоджені дії 11, 68
Corephotonics vs Apple: порушення 4-х патентів на подвійні фотокамери 11, 70
Визнання знака добре відомим в Індії: нові правила 11, 71
Презентація винаходів енергоефективних та енергозберігаючих технологій у галузі транспорту (Прохорова В.Г., Стогній Є.С., Кривошей В.О.) 12,
Нагородження переможців Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» (2017 року) (Володимир Комаров), 12
Андрощук Г. Дорожня карта інтелектуальної власності 2017 12,
Кличко запевнив, що Київ не платитиме за патенти Кривопішина (Геннадій Андрощук) 12,
25-річний ювілей домену .UA (Геннадій Андрощук) 12,
Битва тортів: «Золотий ключик» vs «Казковий ключик» (Геннадій Андрощук), 12
Інформаційні ресурси патентознавця
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Російської Федерації 1, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Європейського Союзу 2, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Південної Кореї 3, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Великої Британії 5, 79
Васильєв О. База даних FSTA (Food Science and Technology Abstracts) 6, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США 7, 75
Васильєв О. База даних патентів на промислові зразки Global Design Database 8, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Японії 9, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Німеччини 10, 75
Васильєв О. Інформаційна система для патентних досліджень TotalPatentOne ™ 11, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи ГДР 12,