ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Ресурс з питань авторського права та промислової власності
default-logo
Перелік матеріалів опублікованих

в журналі «Інтелектуальна власність в Україні» за 2016 рік

 
  № стор.
Актуально  
Жарінова А. З перших вуст про особливості охорони географічних зазначень в Україні 1,4
Бойченко А. Звернення в.о. Генерального директора ДО «УААСП» 1, 7
Коментарі щодо ситуації у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні 2, 4
Андрощук Г. Інтелектуальнавласність, інновації, економічнийрозвиток: оптимальнеспіввідношення 3, 4
Гандзюк Ю., Власов М.Роздуми про реформування системи інтелектуальної власності в Україні 3, 8
Абдуліна І. Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності України 4, 4
Малиш А. Європейські механізми в діяльності українських ОКУ: реалії та перспективи 5, 4
Костенко І., Теньова О. Інтелектуальна власність очима малого та середнього бізнесу Європейського Союзу 6, 4
Горнісевич А. Щодо розробленого Мінекономрозвитку проекту Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні 7, 4
Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 7, 11
Гірний Ю. До Концепції реформування інтелектуальної власності 9, 4
Дубинський М. Реформування системи інтелектуальної власності: нові можливості чи нові проблеми 9, 7
Ступак С. «Реформа» ринку колективного управління авторським і суміжними правами в Україні 9, 10
Блажівська О., Дегтяренко Ю. Створення вищого суду з питань інтелектуальної власності 10, 4
Корисна модель – під кутом зору фахівців 11, 4
Абдуліна І. Який принцип вичерпання прав − регіональний чи міжнародний − потрібен Україні? 12,4
Авторське право і суміжні права  
Супрун Д.Уроки для України: законодавчі засади та практичні аспекти «droitdesuite» в Республіці Польща 1, 10
Ступак С. Законодавчі підстави отримання плати суб’єктами авторського права і суміжних прав 1, 14
Ступак С. Учасники правовідносин у сфері обороту об’єктів авторського права і суміжних прав 2, 11
Андрощук Г. Свобода панорамної зйомки: проблеми регулювання 2, 17
Бойченко А. ДО«Українське агентство з авторських та суміжних прав»: результати роботи 3, 12
Ступак С. Аналіз термінології про публічне використання у законодавстві про автоське і суміжні права 3, 18
Андрощук Г. Вплив авторського права на економічний розвиток 4, 10
Ступак С. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи об’єктів суміжних прав 4, 13
Ситцевой В., Мамчур Л. Римський поет Marcus Valerius Martialis як автор неологізму «літературний крадій» 5, 8
Супрун Д. Об’єкти авторського і суміжних прав, що розміщені в мережі Інтернет 5, 13
Ступак С. Сектори та учасники ринку обороту прав на твори, виконання, фонограми, відеограми 6, 8
Ступак С. Майнові права на фонограми, відеограми і виконання 7, 25
Ступак С. Цивільний оборот об’єктів суміжних прав 8, 4
Ситцевой В., Мамчур Л. Поява та еволюція терміна «плагіат» на теренах Російської імперії 8, 16
Ситцевой В. Плагіат та християнська мораль 9, 22
Ступак С. Цивільний оборот об’єктів суміжних прав 9, 23
Ступак С. Об’єкти суміжних прав та їх визначення  10, 11
Лисенко В. Особливості збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв в Україні: статистика 10, 19
Тарасов Д. Службові твори, нові правові підходи 10, 22
Мамчур Л. Особливостіавторсько-правовоїохорони персонажа в цивільному праві Україні 11, 13
Медведєва Л. Захист авторського права і суміжних прав у науково-дослідних установах 12,20
Засоби індивідуалізації  
Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика 1, 23
Коркушко А., Черепов Л. FIRE STOP: tobe, ornottobe? 4, 35
Чугунова С. Передача права за заявкою на торговельну марку 2, 28
Деундяк І. Практичні рекомендації щодо подання заявок на міжнародну реєстрацію знаків та внесення змін до міжнародних реєстрацій 5, 27
Андрощук Г. «Бандерівська»: від символу до торгової марки 6, 31
Андрощук Г. Війни брендів: AdidasvsPuma 7, 39
Андрощук Г. Баварське пиво − видова назва, торгова марка чи географічне зазначення? 8, 27
Бурова О. Деякі аспекти застосування МПК на сучасному етапі розвитку технологій 9, 29
Андрощук Г.Токайське: вино розбрату 10, 27
Потоцький М. Тривале використання позначення як обставини, що враховується на користь реєстрації знака для товарів і послуг 12,23
Патентне право  
Котик К. Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів 1, 30
Полонська Н. Про виконання функцій МПО і ОМПЕ 3, 23
Глухівський Л. Винайти велосипед 4, 20
Основні показники діяльності сфери промислової власності  України в І кварталі 2016 року (підготував В. Гаврильчик) 4, 24
Андрощук Г., Копил Я. 3D-друк в епоху інноваційних технологій: проблеми регулювання 5, 17
Веременко А. Нові бази, нові можливості 6, 22
Лисенко О. Як патентувати комп’ютерні програми? 6, 25
Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України в І півріччі 2016 року 7, 32
Глухівський Л. Феномен Ніколи Тесли 8, 20
Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2016 року            10, 34  
Андрощук Г. Модель відкритих інновацій: мотиви безкоштовної передання патентних прав 11, 21
Глухівський Л. Захищена чи беззахисна ідея? 11, 29
Андрощук Г. Глобальний інноваційний індекс 2016: місце України 12,9
Пояснення Єврокомісї щодо деяких питань патентування біотехнологічних винаходів (підготував Попов Д.) 12,17
Захист прав  
Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства 1, 34
Монбио Дж. Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права? 1, 37
Хвостенко В., Махота А. Франчайзинг – комерційна концесія: практичні аспекти організації  та істотні умови договору 2, 37
Одинець О. Правовий аналіз законодавчих ініціатив захисту авторського права в Інтернеті 2, 46
Запорожець Л. Роль забезпечення позову. Огляд судової практики 3, 26
Редько В., Петренко Т., Даневич Б. Захист прав інтелектуальної власності як одна із складових розвитку фармацевтичного ринку України 6, 34
Каргаполов Ю. Центр компетенции на круглом столе презентуетновыемеханизмызащиты прав в сети Интернет 6, 38
Потоцький М. Призначення та проведення судової експертизи об’єктів права інтелектуальноївласності 8, 40
Лебідь С. Спеціальна конфіскація. На що сподіватися правовласникам? 8, 44
Блажівська О., Разиграєва Н. Допустимість доказів порушень у мережі Інтернет 10, 41
Малиш А., Заянчуковський С., Крижановський Д. Судова практика щодо неправомірного використання об’єктів авторського права       10, 47  
Огляд судової практики ОКУ УЛАСП (за липень-вересень 2016 року) 11, 38
 Гончарук Ю.,РазиграєваН. Судова практика: встановлення належного відповідача при порушенні прав у мережі Інтернет 12,30
Розгляд спорів  
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (підготував В. Попов) 1, 41
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (В. Красовський) 2, 58
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (Т. Салфетник) 3, 39
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (підготував В. Попов) 4, 40
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Н. Бурмістрова) 5, 29
Вирішення спорів, пов’язаних із неправомірним використанням об’єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет 5, 33
Боруха Д., Черепов Л. За законом України ліцензіат не означає суб’єкт авторського права 6, 45
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (підготувала Т.Салфетник) 6, 52
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготував В. Красовський) 7, 44
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Салфетник Т.) 8, 49
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (підготувала Н. Бурмістрова) 9, 39
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (підготував В. Попов) 10, 57
За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ (підготувала О. Жмурко) 11, 54
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготував Красовський В.)              , 12
Міжнародний досвід  
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 1, 51
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 3, 49
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 4, 47
Шанчук О. Досвід Відомства Сполучених Штатів Америки з питань патентів та торговельних марок (USPTO) 5, 54
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 5, 63
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 6, 61
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 7, 55
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 8, 61
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 9, 53
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 10, 52
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються(під редакцією Джо Караганіса) 11, 42
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під редакцією Джо Караганіса) 12, 33
Комерціалізація  
Махота А., Хвостенко В. Франчайзинг як сучасна модель організації бізнесу: правові та облікові аспекти 3, 32
Економіка інтелектуальної власності  
Андрощук Г. Економіка спільної участі: аспекти інтелектуальної власності 9, 34
Бутнік-Сіверський О. Змістовні складові комерціалізації інтелектуальної власності, створеної за рахунок коштів державного бюджету, та її правове забезпечення 11, 33
Хвостенко В.Трансфер технологій: семантика, сутність, складові 12, 33
Точка зору  
Загородній С. Учите «матчасть», господа «правообладатели» 1, 59
Загородній С. Шановні Автори, Виконавці та Виробники фонограм 2, 66
Ситцевой В. А судді хто? Суди якої юрисдикції мають розглядати спори щодо об’єктів інтелектуальної власності? 3, 61
Бойченко А. Сьогодення та туманне майбутнє національного колективного управління 4, 58
Гандзюк Ю. Щодо законопроекту «Про авторське право і суміжні права щодо діяльності організацій колективного управління» 4, 62
Тараненко І., Різник В. Щодо законопроекту України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав № 3692» 4, 65
Черепов Л. «ЖИЛ-БЫЛ ЗАКОН» 5, 66
Сучасні стан та тенденції регулювання відносин щодо охорони корисних моделей в країнах Європейського Союзу (Павлов Д., Василенко М.) 5, 70
Гончарук Ю. Чергова «спроба держави» врегулювати механізм забезпечення доказів у мережі Інтернет 5, 73
Ступак С. Немає слів: самі висловлювання… 5, 75
Горнісевич А. Щодо законопроекту Мінекономрозвитку про винаходи 6, 65
Гронський В. Шлях до розквіту українського мистецтва —через захист прававторів 7, 60
Колесніков Д. Захист авторських прав – питання економічної безпеки України 7, 62
Запрошує до дискусії Леонід Черепов 7, 63
Експерти попереджають про загрозуруйнування системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні 7, 64
Мікульонок І. Чи всі вітчизняні корисні моделі підвищують авторитет Укрпатенту? 8, 68
Щодо ветування Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 10, 66
Мальмстрьом С. Щодо законопроекту про колективне управління правами № 4461 10, 68
Луценко Ф., Торянік С., Ронський К., Бойцова І.  Щодо непорозумінь та недоречностей в охоронних документах 11, 63
Дахно І. Інтелектуальна власність і шизофренія 12,59
Консультації  
Консультує Сосновський М. 1, 64
Консультує Сосновський М. 3, 59
Консультує Шатова І. 4, 55
Консультує Боруха Д. 7, 66
Консультує Рябенко С. 9, 64
Консультант Ситцевой В. 10, 64
Консультант Москаленко О. 12,62
Факти і події  
Країни як бренди (підготував Г.Андрощук) 1, 67
Судді радяться. Пошуки прийнятних рішень тривають (О.Лисенко) 1, 68
Авторська Рада і Рада видавців ДО УААСП почали працювати 1, 70
Творча еліта обговорила можливі загрози квотування радіомовлення (Т. Беркович)  
Коментар Сергія Ступака 2, 72
Про звільнення Голови ДСІВ 2, 74
Адміністративні послуги ДСІВ у сфері інтелектуальної власності у 2015 році (В. Єсєв) 3, 65
Шляхи впровадження об’єктів інтелектуальної власності в ВПК (О. Лисенко) 3, 67
Звернення громадськості про законопроект «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 3, 68
Апеляційна палата: зміни та можливі наслідки (О. Лисенко) 3, 69
До міжнародного дня інтелектуальної власності – 2016 (О. Лисенко) 4, 68
Нові кроки у захисті прав в мережі Інтернет (Н. Разиграєва) 4, 69
Арбітражний суд в США заборонив UMH Group використовувати бренд Forbes 4, 72
Світова Digital-спільнота проти суперечливої директиви про авторські гіперпосилання, розробленої ЄК 4, 72
Пеле подав на Samsung до суду 4, 73
$625 млн за порушення патентних прав 4, 73
Щодо місця України в Списку 301 4, 74
Новий онлайн-сервіс WEB-FIX 5, 78
Сучасні вимоги до експертизи на позначення (О.Лисенко) 6, 67
Комітетські слухання у Верховній Раді України 6, 69
Громадська рада при ДСІВ проти законопроекту № 4461 6, 70
Відбувся експертний круглий стіл з регулювання авторського права 7, 68
Відбувся круглий стіл з питань судової експертизи (О.Лисенко) 7, 69
У Фінляндії відбулася п’ятдесят шоста міжнародна зустріч ICANN 7, 71
Издатели тормозят развитие открытой науки 7, 72
Громадські акценти з питань захисту інтелектуальної власності в контексті судової та податкової реформ 7, 74
Технічне рішення створення дронів належить Теслі 8, 71
Проти блокування сайтів без рішення суду 8, 71
Патентування винаходів у галузі біотехнології 8. 72
США – лідер за кількістю міжнародних заявок на патенти і товарні знаки 8, 73
Свято винахідника і раціоналізатора України 9, 67
Резолюція Конференції «Роль та місце винахідництва в інноваційному розвитку України» 9, 70
Facebookвідкриває свій інтернет-ринок 9, 72
ЄС хоче змусити Googleі Facebook платити видавцям за контент 9, 72
В ЄС мають намір посилити безпеку і конфіденційність роботи інтернет-компаній 9, 72
Прощавай, анонімність. ФСБ бере Інтернет під контроль 9, 73
Інтернет Китаю узятий під тотальний контроль 9, 74
VIIУкраїнський форум по управлінню Інтернетом 10, 71
Прес-конференція про колективне управління правами 10, 72
Практика розгляду заперечень від Апеляційної палати ДСІВ (Лисенко О.) 10, 73
Про шляхи протидії патентному «тролінгу» в Україні 11, 67
Домен EX. UAвиставили на продаж 11, 67
Реформування інституту колективного управління в Україні – чи наближає нас до Європейських правових норм законопроект № 4461 11, 69
ІнАУ щодо Закону України «Про державну підтримку  кінематографії в Україні» 11, 70
Ревізія торгових марок у Молдові (підготував Андрощук Г.) 12,67
Право інтелектуальної власності в цифрову епоху (підготував Андрощук Г.) 12,66
Нове обличчя  в освіті сфери інтелектуальної власності 12,71
Інформаційні ресурси патентознавця  
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Японії 1, 71
Васильєв О. База даних EMBASE (ExcerptaMedica) 2, 75
Васильєв О. Параметричний пошук у патентних  науково-технічних базах даних 3, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Китаю 3, 75
Васильєв О. База даних патентів на білкові сполуки та нуклеїнові кислоти 4, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Франції 5, 79
Васильєв О., Чьоч В. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних 6, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Індії 6, 75
Васильєв О. База даних науково-технічних публікацій та патентіву галузі харчових технологій компанії LeatherheadResearch 7, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки  на винаходи Великої Британії 8,75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Німеччини 9, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Австралії 10, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Південної Кореї 11, 71
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Канади 12, 72