ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Ресурс з питань авторського права та промислової власності
default-logo
Перелік матеріалів опублікованих

в журналі «Інтелектуальна власність в Україні» за 2015 рік

Актуально №, стор.
Абдуліна І. Глобальна ліцензія: шкідлива і неспроможна або «Хто на новенького…» 1, 4
Афян А. Щодо моніторингу стану захисту авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет 2, 4
В пошуках правила балансу (влас. інф.) 3, 4
Інтерв’ю з Головою Державної служби інтелектуальної власності України Жаріновою Аллою Георгіївною 4, 4
Шкуратова Я. Законопроект № 2447 vs Стаття 54 Конституції України 4, 7
Абдуліна І. Про Мінекономрозвитку і Державну службу інтелектуальної власності 5, 4
З перших вуст про ініціативи ДСІВ (Жарінова А, Абдуліна І. ) 6, 4
Абдуліна І. Що занепокоїло громадськість сфери інтелектуальної власності ? 6, 7
З перших вуст про статус, зв’язки і Укрпатент (Жарінова А.) 7, 4
Основні новели з Квартального звіту Проекту Твінінг 7, 7
З перших вуст про легалізацію програмного забезпечення в органах виконавчої влади (Жарінова А.) 8, 4
Абдуліна І. Чули дзвін та не знають, де він 8, 7
Красніков В. Статус відомств з інтелектуальної власності країн Європейського Співтовариства та інших провідних країн світу 8, 13
Бувалий Погляд фахівця на реформу Мінекономрозвитку 8, 19
Жарінова А. Інтелектуальна власність – інструмент успішного бізнесу 9, 4
Абдуліна І. П’яте колесо у возі — допомога чи гальма в дорозі 9, 10
На шляху до євроінтеграції (Лисенко О.) 9, 10
Жарінова А. , Беркович Т. З перших вуст про візит до ВОІВ 10, 4
Абдуліна І. Під гаслом європеїзації проходить американізація 10, 7
Жарінова А. З перших вуст щодо подальшого розвитку інституту колективного управління 11, 4
Жарінова А. З перших вуст про основні підсумки 2015 року 12, 4
Кудін А. Укрпатент — на шляху до європейського патентного закладу 12, 7
Авторське право та суміжні права
Абдуліна І. Легальна музика 1, 9
Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв 1, 11
Щодо колективного управління правами(Підготувала Малиш А.) 2, 8
Абдуліна І. Про механізми боротьби з порушеннями в Інтернет 2, 14
Гандзюк Ю., Супрун Д. Новий закон про ОКУ 3, 8
Андрощук Г. «Справа Сальвадора Далі» й право слідування: роз’яснення Директиви ЄС 4, 11
Клюк В. Адміністративний аспект захисту авторського права і суміжних прав на сучасному етапі в Україні 4, 16
Тарасов Д. Изменения в антипиратском законе 2015 Российской Федерации 5, 7
Експерт ЄС про законотворення в сфері інтелектуальної власності (Фічор Міхалі, Севостьянова Л.) 6, 10
Хакертт Тереза, Переклад — Васільєв О. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net 7, 28
Андрощук Г. Копірайтний тролінг: стан та механізми протидії 7, 33
Ганзюк Ю., Супрун Д. «Реформі колективного управління — бути! Досягнуте спільне рішення» 8, 27
Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: — межі доступного  9, 13
Пєтухов І. Про законопроект щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет 10, 12
Федієнко О. Про проект Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 10, 15
Абдуліна І. Деякі аспекти колективного управління авторськими правами в Україні 11, 7
Гандзюк Ю., Власов М. Про зміни системи організацій колективного управління 11, 11
Ступак С. Чекаємо на «соло творчої спільноти» 11, 14
Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим 12, 12
Роман КІРН, Володимир ХОМЕНКО, Альона ХОМЕНКО Історичні шляхи розвитку захисту шахових партій авторським правом 12, 20
Патентне право
Колосов О. Приклади складання формул винаходів на пристрої, що мають як ознаку матеріал 1, 18
Андрощук Г. Світові показники у промисловій власності: аналіз тенденцій 1, 24
Колосов О. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід 3, 16
Швалюк М. Характерні помилки в складанні заявки на винахід та їх наслідки 3, 21
Шевченко В. Набуття прав на винаходи і корисні моделі: критерії якості експертизи 3, 27
Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році 4, 20
Колосов О. Патентування математичних методів 5, 12
Андрощук Г. Стратегії патентування у фармацевтиці як засіб блокування доступу на ринок 5, 19
Колосов О. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ 17, 6, 17
Андрощук Г. Комерційна таємниця в системі економічної безпеки 6, 27
Основні показники діяльності сфери промислової власності України  в I півріччі 2015 року (Гаврильчик В. ) 7, 38
Хорольська Ю. Аморфна форма речовини як об’єкт винаходу: особливості опису та формули винаходу 8, 30
Мікульонок І. Люди, що стали повсякденними словами 8, 34
Колосов О. Особливості патентування винаходів, що кваліфікуються експертизою  як методи інтелектуальної діяльності людини 9, 21
Глухівський Л. Світ усе ще сумнівається або чи гряде енергетична революція? 10, 22
Куса С., Кононенко А. Стандарти ВОІВ — ефективний інструмент у світовій системі патентної документації 11, 19
Грухівський Л. Про роль випадку у винахідництві 12, 26
Засоби індивідуалізації
Андрощук Г., Афян А. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи 1, 29
Бованенко О. Переваги використання Мадридської системи для реєстрації знаків для товарів і послуг за кордоном 2, 18
Андрощук Г., Афян А. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи 2, 23
Андрощук Г. Розгляд спорів щодо засобів індивідуалізації:  з судової практики США 3, 31
Абдуліна І. Private label — маркетингова стратегія 4, 28
Мікульонок І. Повсякденні слова — колишні товарні знаки. 5, 26
Микитіна О. Кваліфікаційна експертиза заявок на знак для товарів і послуг 6, 34
Запорожець Л. Судова практика загальновживаних позначень товарів і послуг 9, 30
Трачук Ю., Калініченко Н. Охорона нестандартних об’єктів промислової власності: комерційне позначення 10, 29
Захист прав
Потоцький М., Фінагіна В. Адміністративне оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України 1, 42
Трофименко М. Довгоочікувані законодавчі новели в регулюванні договорів комерційної концесії 1, 48
Гандзюк Ю., Власов М. Переміщення товарів через митний кордон України: проблеми та шляхи вирішення 2, 35
Щодо кримінально-правового та адміністративного захисту прав інтелектуальної власності (Влас. інф.) 2, 39
Про виконання судових рішень 3, 52
Потоцький М. Еволюція способів захисту інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства 5, 32
Розиграєва Н. Нове у діяльності ДП «Інтелзахист»: Інтернет, медіація, патентний аудит 5, 38
Малиш А. Як подолати Інтернет-піратство? 6, 41
Андрощук Г. Порушення прав на торговельні марки в Інтернеті (змішування):  аналіз доктрини і правозастосовчої практики ЄС 8, 38
Качинський А. Вперше в Україні – унікальна система автоматизованого контролю прав на об’єкти інтелектуальної власності 9, 36
Тарасов Д. Пользователи в США получили право использовать охраняемые произведения без получения согласия 10, 42
Сосновський М. Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав 11, 26
Андрощук Г. Захист конфіденційної інформації в системі економічної безпеки підприємства 11, 30
Тарасов Д. Судовий путівник по fair use 11, 33
Андрощук Г. «Wi-Fi» – тепер цукерочка ?! 12, 30
Економіка інтелектуальної власності
Кривунь В., Корчак О. собливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки 3, 38
Міжнародний досвід
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під ред. Джо Карганіса) 1, 60
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під ред. Джо Карганіса) 2, 48
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під ред. Джо Карганіса) 3, 42
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (Джо Карганіс, Шон Флінн) 4, 40
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (Джо Карганіс, Шон Флинн) 5, 42
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (Наташа Примо и Либи Ллойд) 6, 56
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (Наташа Примо и Либи Ллойд) 7, 58
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під ред. Карганіса) 8, 43
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під ред. Джо Карганіса) 9, 40
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (під ред. Джо Карганіса) 10, 33
Медіа-піратство в економіках, що розвиваються (під ред. Джо Карганіса) 11, 50
Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (Під редакцією: Джо Караганіса) 12, 43
Розгляд спорів
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Салфетник Т.) 1, 52
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби  інтелектуальної власності України  (підготувала Жмурко О.) 2, 44
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Костенко І.) 3, 58
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготував Попов В.) 4, 32
Томаров І. Щодо позову «Філіп Морріс» до «Брітіш Амерікан Тоббако» про визнання недійсним свідоцтв на торговельні марки 4, 38
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготував Красовський В.) 5, 54
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Гостєва А.) 6, 45
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України  (підготувала Теньова О.) 7, 48
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Бурмістрова Н.) 8, 47
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Бурмістрова Н, Жмурко О.) 9, 46
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Салфетник Т.) 10, 4
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (підготувала Салфетник Т.) 11, 42
За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності (І.Костенко) 12, 35
Підготовка кадрів
Ковальчук Д. Перспективи державного регулювання трансферу освітніх технологій вищих навчальних закладів 10, 56
Точка зору
 Бернатович О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті 1, 66
Сосновський М. Роздуми про Інтернет-бізнес в Україні 2, 59
Ступак С. Аналіз Закону України «Про розповсюдження…» 2, 62
Сосновський М. Про термін «піратство» 3, 66
Томаров І. Історія про три цеглини або Дотримання особистих немайнових прав автора при використанні твору третіми особами 4, 50
Роєнко В. Електронна книга і авторське право 4, 55
«Рукописи не горять», вони свідчать (влас. інф.) 6, 2
Відгуки про законодавство в сфері авторського права 6, 64
Щодо законопроекту про діяльність організацій колективного управління (№ 2943) (Малиш А., Заянчуковський С.) 7, 64
Щодо законопроектів про протидію порушенням авторського і суміжних прав в Інтернет (Гончарук Ю.) 7, 67
Пропозиції до концепції патентної реформи в Україні (Боровик П.) 7, 70
Позиція по законопроекту щодо захисту в Інтернет (Афян А.) 8, 59
Пропозиції до комітетських слухань про прийняття законопроектів  про наукову і науково-технічну діяльність (Абдуліна І.) 9, 58
Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (Федієнко О.)                9, 59
Горнісевич А. Зауваження та пропозиції до законопроекту про Митний кодекс України 10, 64
Обережно, маніпуляція! (Бувалий) 11, 58
Прозора діяльність ОКУ в Україні: міф чи реальність (Картузов В.) 11, 61
Ступак С. Дискусія навколо терміну «правовласник» і не тільки… 12, 49
Консультації
Консультує Коноваленко В. 1, 71
Консультує Коноваленко В. 2, 56
Консультує Коноваленко В. 3, 64
Консультує Волобуєв С. 4, 58
Консультує Горнісевич А. 5, 62
Консультує Антон Джек 7, 71
Консультує Янкова С. 11, 63
Консультант Іоанніс КІКІС 12, 57
Факти і події
Єврокомісія — за створення єдиного цифрового ринку (за інф. http://ultramir.net) 1, 73
Apple запатентувала легальний торрент-обмін (за інф. http://www.cnews.ru) 1, 73
США і Китай приєдналися до Міжнародної системи промислових зразків (за інф. wipo.int) 2, 66
Реформація авторського права в Казахстані (за інф. altyn-orda.kz) 2, 67
До Іспанії за досвідом 2, 69
Щодо так званого «піратства» в Україні 2, 72
В Одесі з’явилася єдина в Україні Wi-Fi афіша театрів (за інф. Itexpert.org.ua)
Статистика й аналіз міжнародних патентних заявок, поданих до ВОІВ (за інф. www.wipo.int) 3, 69
Звіт USTR Special 301 4, 60
До Міжнародного Дня інтелектуальної власності (за інф. Bowers & Wilkins, iphones.ru, pcnews.ru, PCnews.ru) 4, 62
Створення Вишеградського патентного інституту (Андрощук Г.) 4, 67
Запрацював новий багатомовний інтерфейс ВОІВ для системи РСТ (за інф. www.wipo.int) 4, 68
Прийнято рішення про створення Комітету електронних комунікацій (за інф. itexpert.org.ua) 4, 69
Про діяльність Мінекономрозвитку 5, 65
Щодо нового законопроекту про колективне управління правами (влас. інф.) 5, 67
Законопроект (№1891) прийняли за основу 5, 68
Google почав інформувати про порушення авторських прав. (за інф. www.rg/ru) 5, 69
У Нюрнберзі обговорюють майбутнє бібліотек. (за інф. http://www.dw.dl.) 5, 70
За останній рік бренд Apple став дорожче від Google (за інф. http://zn.ua) 5, 70
Науково-практична конференція «Винахід заради перемоги» 6, 66
Інтернет, бізнес, цифри, факти (за інф. UBR) 6, 67
«Ефект гідри» 6, 69
Про вичерпання прав (Абдуліна І.) 6, 70
У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 7, 74
XХIІІ Міжнародна науково-практична конференція запрошує 8, 61
«Російське авторське товариство» — діячі культури об’єдналися в профсоюз (влас. інф.) 8, 62
Розподіл роялті по-українськи (влас. інф.) 8, 63
Протокол за результатами наради з питань реформування державної  системи правової охорони інтелектуальної власності 8, 64
Презентація ДСІВ щодо пропозицій реформування від Мінекономіки 8, 65
Презентація «Глобального інноваційного індексу» (Лисенко О.) 9, 64
Засідання колегії Державної служби інтелектуальної власності України  (влас. інф.) 9, 66
Патентні повірені запрошені в Мінекономрозвитку 9, 67
Користувачі в США отримали право використовувати твори без згоди правовласників (Lex Digital Blog) 9, 68
Нотатки з приводу судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (Лисенко О.) 10, 69
Брифінг — нове керівництво ДО УААСП обіцяє прозорий розподіл  та виплату роялті авторам (Янкова С.) 10, 70
Автору пропонують работу за контрактом (Лисенко О.) 10, 71
Підведено підсумки Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» (Лисенко О.) 10, 72
Під фальшивими гаслами захисту авторського права планується  зачистка Інтернету 10, 73
Обговорення законопроекту про Інтернет (Лисенко О.) 11, 66
Інновації в новітніх технологічних сферах (ВОІВ) 11, 68
Схеми і схемочки ДО УААСП (влас. інф.) 11, 70
Україна в Глобальному індексі інтелектуальної власності Андрощук Г. 12, 60
ДП«Інтелзахист» запроваджує систему фіксації та дослідження змісту веб-сторінок в  мережі Інтернет 12, 61
Нові стандарти   ЄС щодо захисту даних Янкова С. 12, 62
Про управління Інтернетом: безпека і атаки Лисенко О. 12, 63
Інформаційні ресурси
Васильєв О. База даних IMSPatents 1, 75
Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США 2, 75
Васильєв О. База даних RAPRA 3, 75
Васильєв О. База даних науково-технічних публікацій і патентів TULSA 4, 74
Васильєв О. База даних LITALERT (LITigation ALERTs) 5, 71
Васильєв О. База даних CAPlus 6, 71
Васильєв О. Бази даних патентів на винаходи США 7, 75
Васильєв О. База даних патентів в галузі нафтової промисловості ENCOMPAT 8, 67
Васильєв О. База даних PIRA 9, 71
Васильєв О. База даних CASReact 10, 75
Васильєв О. База даних PS 11, 71
Васильєв О.  База даних PQSCITECH 12, 66