Новости ВАПП

Конференція «Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи для України»

15 грудня 2017 року в Торгово-промисловій палаті України проходила Конференція «Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи для України», основною метою якої було обговорення стану та пошуків шляхів розвитку реального сектору економіки, зокрема нової індустріалізації України.

У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на минулій неділі прийняв до розгляду у сесійній залі проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності».

Колеги!

Державна політика в сфері інтелектуальної власності має бути направлена на конкурентоспроможність національної промисловості і економіки держави за рахунок впровадження нових технологій та інших результатів науково-технічної діяльності. 

Конференція Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

30 листопада 2017 року  в приміщенні Державної науково-технічної бібліотеки України (ДНТБ України) відбулаcя Науково-практична конференція «Удосконалення та модернізація озброєння,  військової та спеціальної техніки,  що знаходиться на озброєнні Збройних Сил України,  шляхом впровадження технічних рішень,  що охороняються патентами України на винахід та корисну модель». 

Сторінки

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь