Новини ГР

Колеги!

Державна політика в сфері інтелектуальної власності має бути направлена на конкурентоспроможність національної промисловості і економіки держави за рахунок впровадження нових технологій та інших результатів науково-технічної діяльності. 

Конференція Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

30 листопада 2017 року  в приміщенні Державної науково-технічної бібліотеки України (ДНТБ України) відбулаcя Науково-практична конференція «Удосконалення та модернізація озброєння,  військової та спеціальної техніки,  що знаходиться на озброєнні Збройних Сил України,  шляхом впровадження технічних рішень,  що охороняються патентами України на винахід та корисну модель». 

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

16 листопада 2017 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (далі – Закон).

БЕЗПЕКА КІБЕРПРОСТОРУ

5 жовтня 2017 року Президент України підписав Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (далі – Закон), який має на меті створення національної системи кібербезпеки для протидії загрозі життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства та держави, національним інтересам України у кіберпросторі.

Сторінки

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь