Про Раду

Громадська рада при Державній службі інтелектуальної власності України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ( далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом , утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики з питань , що належать до компетенції Державної служби інтелектуальної власності України.

Основні завдання Громадської ради:

  • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби інтелектуальної власності України;
  • сприяння врахуванню Державною службою інтелектуальної власності України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;
  • співпраця з Державною службою інтелектуальної власності України у підготовці та проведенні громадських слухань з питань, які відносяться до її повноважень;
  • підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

 

Місія Громадської ради - створення в Україні умов для розвитку сфери інтелектуальної власності та побудови ефективної моделі держави з інноваційною економікою.

 

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь