Кабінет Міністрів України прийняв до розгляду до ВРУ з голосу законопроект про організації колективного управління

20  грудня Кабінет Міністрів України з голосу прийняв до подання до Верховної Ради України законопроект  від Мінекономрозвитку «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав». Цей законопроект  мав би протягом місяця знаходитися на сайті Мінекономрозвитку у відкритому доступі для публічного обговорення та отримати відгуки від інших міністерств. Однак маємо, що маємо. А маємо - ще один законопроект про діяльність організацій колективного управління, поданий від Уряду. Саме про це вголос заявляли творчі спілки України.
Поданий законопроект практично відповідає законопроекту, який було розроблено у 2015 році з експертами проекту ТВІНІНГ і який пропонує ввести основні принципи діяльності організацій колективного управління, тобто зобов'язати їх щорічно публічно звітувати про свою діяльність. За законопроектом організації колективного управління зобов'язані оприлюднювати і підтримувати в актуальному стані на своїх сайтах порядок вилучення прав з управління, типові ліцензійні договори і типові тарифи, щорічні звіти про свою діяльність, відомості про керівництво, загальну політику розподілу винагороди і використання незатребуваної  частки винагороди.
При цьому аудиторський звіт є невід'ємним додатком до щорічного звіту про діяльність організацій і оприлюднюється разом з ним. Крім того, законопроектом пропонується ввести норми про обов'язковість загальних зборів, які зобов'язують такі організації створити наглядові ради і призначити директорів.
Передбачається також встановити чіткі критерії якості для організацій розширеного колективного управління та надати правовласникам можливість вилучення своїх прав з управління таких організацій, спростити систему виплати нагород за користування об'єктами авторського права. Організації повинні здійснювати розподіл винагороди не рідше, ніж один раз на рік пропорційно фактичним використанням відповідних об'єктів авторського права та суміжних прав, яке визначається на підставі відомостей, отриманих від користувачів або іншим способом.
Все інше в законопроекті стосується перерозподілу ринку виплати авторської винагороди, і це не відрізняє цей законопроект від тих законопроектів, які вже є на розгляді у Верховній Раді України і  які отримали негативні відгуки певної частини творчої спільноти.
Тож будемо спостерігати за гарячими дискусіями.
 

Поділитися

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь