1-2016

Січень, 2016

Актуально

Алла ЖАРІНОВА З перших вуст про особливості охорони географічних зазначень в Україні

Анатолій БОЙЧЕНКО Звернення в.о. Гннерального директора ДО «УААСП»

Авторське право і суміжні права

Дмитро СУПРУН Уроки для України: законодавчі засади та практичні аспекти «droit de suite» в Республіці Польща

Сергій СТУПАК Законодавчі підстави отриманнял сплати суб’єктами авторського права і суміжних прав

Засоби індивідуалізації

Геннадій АНДРОЩУК Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика

Патентне право

Катерина КОТИК Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів

Джордж МОНБИО Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права?

Розгляд спорів

За результатами роботи Апеляційної палати ДСІВ

Міжнародний досвід

Медиа-пиратство в развивающихся экономиках Під редакцією: Джо Караганіса 

Точка зору

Сергій ЗАГОРОДНІЙ «Учите матчасть», господа «правообладатели»

Консультації

Консультант Микола СОСНОВСЬКИЙ

Факти і події

Країни, як бренди

(підготував Геннадій Андрощук)

Судді радяться. Пошуки прийнятних рішень тривають (Олександр Лисенко)

Авторська Рада і Рада видавців ДО УААСП почали працювати       

Інформаційні ресурси патентознавця

Олексій ВАСИЛЬЄВ База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Японії 

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь