08

Серпень, 2013

Слово головного редактора

Актуально

Стійка невизначеність (вл. інф.)

Авторське право та суміжні права

Права Інтернет-користувачів: Росія і світ, теорія та практика (Аналітична доповідь: І. Левова, Г. Шуклін, Д. Вінник)

Міжнародний досвід

Дарбінян С. Корпоративні війни копірайту

Патентне право

Лисенко Л. Бази даних щодо об’єктів промислової власності, доступних через Інтернет 
Лисиця А. Охорона дизайну модельного ряду на прикладі автомобілів HYUNDAI

Засоби індивідуалізації

Колосов О. Набуття державної охорони і подальшого захисту прав на об’ємні промислові зразки 
Рижиков Ю. Правова охорона добре відомих знаків в Україні 

Розгляд спорів

«Пушкинъ»…це вам не Суворов!? (підготував Андрощук Г.)

Репутацію «стюардеси» захистили (Андрощук Г.)

Підготовка кадрів

Мосов С. Національна стратегія розвитку освіти в площині реалізації життєвого циклу об’єктів промислової власності

Консультації

Щодо: передання часткових прав на ІВ; корисності від залучення незалежного експерта; схем ліцензування для різних типів ІВ; визначення розміру ліцензійних платежів (Нефьодов О.)

Факти і події

Україна створила домен «.УКР» (за інф. сайта Interfax. com. ua)
Інтернет та пропаганда: (Le Nouvel Observateur)

 

 

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь